Skip to content

Säkylä

Yhdistys on tehnyt sopimuksen Puolustusvoimien kanssa, joka mahdollistaa Säkylän perusampumaratojen käytön. Jäsenet voivat käydä ampumassa radoilla silloin, kun ne ovat vapaana muilta käyttäjiltä. Ensisijainen käyttöoikeus on aina Puolustusvoimilla ja ratavuoron varanneilla. Vastikkeena yhdistys osallistuu talkoisiin. Mahdolliset talkoovuorot jaetaan kävijöiden kesken.

Käyttöoikeus on vain niillä jäsenillä, joiden nimet on ilmoitettu Porin prikaatille. Voit tarkistaa käyttöoikeutesi osoitteesta: https://kirjuri.hokuni.net/user/123456 . Korvaa osoitteen lopusta ”123456” omalla jäsennumerollasi. Jäsenet ilmoitetaan kootusti 1-2 kertaa vuodessa.

Ampuma-ajat

MA–SU 7.00–22.00

Ratojen käyttö on kielletty pitkäperjantaina, 1. ja 2. pääsiäispäivänä, juhannusaattona, juhannuspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, vappuna, helatorstaina, helluntaina, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä ja tapaninpäivänä.

Radat ja maksimikaliiperit

Radat 1–2, 25m pistooli: 9 mm
Rata 3, 50m pienoiskivääri: .22
Radat 4–5: 150m kivääri: 9 mm
Rata 6: 300m kivääri, 9 mm
Rata 7: Liikemaalirata: 8,9 mm

Liikemaaliradan erityismääräykset:

Ampumasuunnan on oltava ±100v:n tarkkuudella kohtisuoraan taustavallia vasten. Tämä tarkoittaa sitä, että ampumasuunta voi poiketa taulujen tasalla kohtisuorasta 50 metrin päästä ammuttaessa ±5 m ja 150 metrin päästä ammuttaessa ±15 m.

Esimerkki: ammuttaessa 50 metrin matkalta saa ampumasuunta poiketa kohtisuorasta oikealle ja vasempaan 5 metriä eli yhteensä liikemaalilaitteiston 22 metrin sektorista voidaan käyttää ammuntaan 10 metriä. Liikemaaliammunnoissa on ampumasektorin rajat aina merkittävä siten, että ampuja näkee ampumapaikalta selvästi ampumasektorinsa sivurajat.

Toiminta Porin prikaatin radoilla

 1. Vieraiden tuominen alueelle on kielletty.
 2. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan niitä määräyksiä mitä sotilasalueella liikkumisesta on annettu.
 3. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan alueen kunnossapidosta, siisteydestä ja turvallisuudesta ja ilmoittamaan havaitsemistaan puutteista.
 4. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan ampumaradan johtosäännössä olevia määräyksiä toiminnasta ampumaradalla
 5. Käyttäjä on vastuussa ampumaradan käytön aikaisesta turvallisuudesta, varautumisesta tulipaloihin ja onnettomuuksiin, avun hälyttämisestä, jälkivartioinnista, pelastustoiminnasta ja sairaankuljetuksesta onnettomuustapauksessa sekä näihin liittyvästä raportoinnista
 6. Käyttäjä vastaa ympäristölle, ampumaradalle tai sen laitteille, kalustolle sekä kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta
 7. Käyttäjä voi rakentaa ampumaradalle laitteen tai muun rakennelman vain Puolustusvoimien luvalla
 8. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Tarkastustilanteessa tietoja verrataan Porin prikaatin valvomossa olevaan jäsenluetteloon.
 9. Pistooliradalla ammutaan vain pistoolilla, kivääriradalla kiväärillä ja haulikkoradalla haulikolla

Ennen ammuntaa:

 1. Ilmoita saapumisesta Säkylän harjoitusalueelle (p. 02 99 441 935). Jos ampujia on useampia, yksi hoitaa ilmoittamisen.
 2. Tee radan johtosäännön vaatimat valmistelut. Nosta ammunnasta varoittava punainen lippu ylös. Radoilla 1, 2 ja 3 on yhteinen lipputanko radan 3 takana. Radoilla 4 ja 5 on yhteinen lipputanko radan 5 takana. Radoilla 6 ja 7 on kummallakin oma lipputanko ampumapaikan takana. Pimeällä on sytytettävä punainen valo. Valo sijaitsee ampumakatoksessa ja on sytytettävä ratakohtaisesti (liikemaaliradalla sytytetään 300 m radan valo). Ampumakatoksen vierestä tauluille johtavat tiet on suljettava puomeilla.
 3. Aseta taulut niille varattuihin kiinnikkeisiin siten, että luodit päätyvät varmasti taustavalliin (ei esimerkiksi sivu- tai välivalliin). Ampuminen on sallittua vain katoksesta tai välivallilta. Puolustusvoimien tauluja ei saa käyttää. Ammu taulunumeron mukaiselta ampumapaikalta.

Ammunnan jälkeen

 1. Siivoa huolellisesti roskat. Isot roskasäiliöt sijaitsevat yleensä ampumakatosten takana. Hylsyille on oma keräysastiansa. Katosten roskikset ovat pieniä ja ne tulee tyhjentää ammuntojen päätteeksi isoihin roskasäiliöihin.
 2. Laske lippu ja sammuta varotusvalo, jos radalla ei enää ammuta
 3. Raportoi ammutut laukaukset Säkylän laukausseurantaan. Kirjaaminen tulee tehdä samana päivänä, jotta tiedot kirjautuvat oikein.
 4. Ilmoita poistumisesta Säkylän harjoitusalueelta (p. 02 99 441 935).